Warning: Creating default object from empty value in /var/www/humann.dk/public_html/wp-content/themes/osmosis/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Lederudvikling - humann.dk

The Captain Program

En lederudvikling der gør dig i stand til at lede dit liv og lede andre mennesker

Innovation  Kvalitet  Ligeværdighed

Et udviklingsprogram for ledere og mennesker med ambitiøse mål baseret på at udvikle det hele menneske, så du kan blive den bedste udgave af dig selv. Det sker i en simulator skabt til dig af kreative og kompetente mennesker.

Virksomheder kan få et tilpasset program der passer nøjagtig til deres behov.

3 moduler til succes

1

The Clarity

Du er blevet afklaret omkring dit potentiale, talent, behov, motivation. Du har sat ambitiøse mål for dit liv og din forretning og står klar med en eksekveringsplan

2

The Simulator

Du har trænet og udviklet dine kompetencer og talenter for at nå dine ambitiøse mål.
Leadership simulatoren er skabt til give dig de meste optimale udviklingsvilkår

3

The Fulfillment

Du er blevet kaptajn og har lært kunsten at være i balance med dig selv og dine omgivelser, så kan du lede dig selv og andre til at nå ambitiøse mål og resultater

THE CAPTAIN PROGRAM

Bliv kaptajn i dit liv og for din forretning med humann.dk’s 15-dages program

Great Leaders

De bedste ledere er krystalklar omkring deres vision og mission. De er autentiske og mennesker føler sig naturligt forbundet til dem og deres budskab. De har en høj integritet, selvbevidsthed, empati, sociale færdigheder og er gode til at motivere de mennesker de leder. De har udviklet sig på de faglige områder og særligt på de personlige egenskaber

Det hele menneske

Vores udviklingsprogram er rettet mod udvikling af det hele menneske. Vi lærer dig, hvordan du skaber de bedste vilkår for at opnå balance i dit liv på 7 værdifulde livsområder. Vi anvender meditation, visualisering, personlig navigation, fysisk- mental- og social sundhed i vores Leadership simulator. Det gør vi for at give dig optimale vilkår for din udvikling

Den nyeste viden

Oplevelseslæring og anvendelse af den nyeste viden indenfor psykologi og Neuroscience er med til at skabe et spændende udviklingsforløb, der inspirerer og giver ny indsigt i, hvordan vi opnår optimale vilkår for kreativitet og udvikling. Kreative aktiviteter er elementer der også indgår i vores simulator, når du blandt andet skaber en metafor, der illustrerer den bedste udgave af dig selv

Modul 1  The Clarity

5 dages intensivt program skabt til at give dig indsigt i dit talent, kompetencer og motivation. Det er den viden/afklaring du har brug for til at skabe formål og mål med dit liv. Du arbejder med 3 projekter og 7 værdifulde livsområder.

Metoden gør dig istand til at anskue 7 værdifulde områder for din udvikling. Det giver dig et godt grundlag for at udarbejde realistiske planer og mål for dine 3 projekter og sikre integrationen og implementering af dine planer.

3 projekter med kontinuerlige faser  > Afklaring > Plan > Integration >

Projekt 1 Personlig udvikling

Projekt 2 Leadership/teamudvikling

Projekt 3 Forretningsudvikling

7 værdifulde livsområder

1- Karriere/Formål/Mission   2- Fysisk og Mental sundhed   3- Økonomi

4- Tids- og ressourcestyring   5- Vækst og kontribution

6- Social sundhed/relationer   7- Integration/Praktiske opgaver

Metoden med de 3 projekter og de 7 værdifule livsområder anvender du gennem alle 3 moduler i vores simulator.

Du arbejder med dine 3 projekter både alene, i team og sammen med de øvrige deltagere (max 25) på THE CAPTAIN PROGRAM

Du gennemfører en erhvervspsykologisk test og en afklaringssamtale. Det giver dig indblik i dine naturlige talenter, præferencer, motivation og behov.  Processen giver dig et godt grundlag for din afklaringsfase og skaber forudsætninger for din første udviklingsplan, som du udarbejder sammen med os inden Modul 1. Det giver os også mulighed for at tilrettelægge et optimalt udviklingsforløb til dig i vores simulator.

Du udvikler dine kompetencer gennem oplevelseslæring

Du udarbejder 3 planer med ambitiøse mål for din personlige udvikling, din lederudvikling og din forretningsudvikling

I vores simulator skaber vi en proces, der er baseret på oplevelseslæring, gennemgang af teori og personlig coaching. Det giver dig optimale læringsvilkår.

Elementer der indgår i modul 1-3:

 • Leadership
 • Personlig navigation
 • Effektiv planlægning og tidsstyring
 • Kommunikation
 • Mental sundhed/meditation
 • Fysisk sundhed
 • Social sundhed/relationer
 • De menneskelige behov
 • Neuroscience
 • Emotionel intelligens
 • Økonomisk frihed
 • Kreativitet (musik, maling, tegning, teater og sang)  
 • Yoga

Væk fra simulatoren og tilbage til virkeligheden

Du har gennemført Modul 1 og er mere afklaret end nogensinde omkring dine talenter, kompetencer, behov og motivation. Du også klar over hvordan du videreudvikler dig, for at opnå dine mål, og for at være i stand til at kontribuere mere.  Du skal nu arbejde mere med dine planer særligt i forhold til integration og implementering i såvel dit arbejdsliv og privat liv. Du bruger dine erfaring/oplevelser mellem Modul 1 og Modul 2 til at optimere dine udviklingsplaner, så du har et godt udgangspunkt til at træne dine færdigheder i Leadership simulatoren på Modul 2.

Modul 2  The Simulator

Er du klar til at være kaptajn i 5 dage?

5 dages Intensiv træning i en Leadership simulator der afspejler en virksomhed i forandring og de udfordringer der følge med. Du får rigelig  lejlighed til at træne og afprøve dine personlige- og ledelsesmæssige færdigheder.

Simulatoren er tilpasset deltagernes udviklingsbehov og potentiale for at udnytte tiden og at give dig den største effekt

Oplevelse, læring og vækst

Klar parat sæt i gang!

Du skal gennemføre modul 1 for at have forudsætning for at deltage på modul 2.  Den vigtigste forudsætning er dog beslutningen om at gennemføre denne udviklingsrejse. Din mentale parathed er afgørende for din udvikling.

Leadership træning, teamudvikling og personlig udvikling

Modul 3  The Fulfillment

Kunsten at blive glad i livet eller “The Art of Fulfillment” er det modul 3 handler om. Du har planer for dit liv, dem du har udarbejdet på modul 1 og løbende har justeret senest på modul 2. Du har trænet de nødvendige kompetencer og færdigheder og har fået de værktøjer, der gør dig istand til at opnå dine mål. At mestre evnen til at opnå mål er nødvendig, men ikke nødvendigvis det, der giver dig glæde, det gør The Art of Fulfillmenet- kunsten at opfylde behov, skabe balance og harmoni

Du har gennemført Modul 2, og er endnu mere afklaret omkring dine styrker og udviklingsområder. Du har arbejdet intensivt med at udvikle de nødvendige kompetencer, der gør dig til en god leder og en kompetent kaptajn.

Du har afprøvet dine evner til at skabe et committet team med fælles mål og til at lede teamet til at opnå målet.

På Modul 3 lærer du hvordan, du skaber og fastholder balance i dit liv og i din virksomhed også midt i en forandringsproces.

Meditation og fordybelse er med til at lære dig at skabe ro og mental overskud for dig selv og dine omgivelser

Meditation, sundhed og helheden

Vores fokus på modul 3 handler om at skabe balance og harmoni. Derfor kommer vi til at arbejde meget med de elementer, der er med til at skabe balance i livet. Meditation, mental sundhed, fysisk sundhed, social sundhed/relationer, og integration af disse i hverdagen. Balance og harmoni skal være der dagligt og ikke kun lejlighedsvist.

TILLYKKE!!!

Du har udviklet dig til en kompetent kaptajn. Du har et fantastisk udgangspunkt til at lede dit liv og til at lede andre til at opnå enestående resultater. Du har lært hvordan du skaber udviklingsrammer for dig selv og for andre, og har trænet opbygning af et velfungerende team der committer sig til et fælles mål.

Kompetenceudvikling er en kontinuerlig proces, der kræver sparring, inspiration og læring. Det vil vi gerne hjælpe dig med, blandt andet gennem vores årlige opfølgningsseminar

Vi holder et årligt opfølgningsseminar for alle vores CAPTAINS. Datoen kommer her på vores hjemmeside, når du har gennemført Modul 3